Termeni si Conditii

Site-ul www.darkangelstudio.ro este proprietatea DARK ANGEL STUDIO.
Acest document stabileste termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.darkangelstudio.ro.
Email contact: office@darkangelstudio.ro

Accesul şi utilizarea site-ului www.darkangelstudi.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii online. Orice utilizare în alte scopuri decât aceasta nu este permisă.

Pentru a obţine acces la site, şi deci la serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin el, trebuie să obtineţi acces la o conexiune de internet, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveţi la dispoziţie tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la website-ul DARK ANGEL STUDIO, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces.

DARK ANGEL STUDIO nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Prin termenul „utilizator” al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

DARK ANGEL STUIDO oferă acces liber la site-ul www.darkangelstudi.ro şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Toate drepturile patrimoniale de autor pentru informaţiile existente pe acest site sunt deţinute de DARK ANGEL STUDIO sau de partenerii săi. Nici un material editorial (text) de pe acest site (produs de angajaţi, colaboratori sau afiliaţi ai DARK ANGEL STUDIO) nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu DARK ANGEL STUDIO sau partenerii săi. Această regulă se aplică şi în cazul materialelor editoriale de tip video sau audio, produse de către DARK ANGEL STUDIO şi expuse pe site.

Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea DARK ANGEL STUDIO.

În cazul conţinutului reclamelor afişate pe site, DARK ANGEL STUDIO nu îşi asumă responsabilitatea pentru acestea.
Materialele publicitare difuzate pe site aparţin creatorilor acestora, drepturile şi responsabilitatea juridică pentru acestea revenind autorilor lor.
Acestea pot fi preluate şi publicate, cu  permisiunea DARK ANGEL STUDIO, respectând legile în vigoare.

Reclamele publicate pe site sunt subscrise pe adresele de e-mail ale DARK ANGEL STUDIO către autorii sau beneficiarii acestora, de catre terţi care colaborează cu aceştia sau de utilizatori.
Prin urmare, există posibilitatea ca între reclamele publicate în site să se strecoare materiale ce încalcă legile în vigoare.
Dacă în calitate de utilizatori remarcaţi pe site conţinut care încalcă legile în vigoare vă rugăm să ne semnalaţi pentru a îl putea înlătura urgent.
DARK ANGEL STUDIO va demara de urgenţă măsuri care să înlăture conţinutul ilicit.

Este interzisă crearea de legături dintre site-ul www.darkangelstudio.ro cu alte site-uri, sau invers, fără un acord în prealabil, scris al DARK ANGEL STUDIO. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al DARK ANGEL STUDIO, acesta din urmă nu îşi asuma responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul www.darkangelstudio.ro ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate, DARK ANGEL STUDIO îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare orice acţiune de acest tip, care nu are acordul în prealabil.

DARK ANGEL STUDIO sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse. DARK ANGEL STUDIO nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.

DARK ANGEL STUDIO nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de DARK ANGEL STUDIO prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia romanească sau internaţională în materie de drepturi de autor şi proprietate intelectuală, implicp răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

DARK ANGEL STUDIO îsi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace accesarea şi utilizarea acestui site dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita DARK ANGEL STUDIO sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora şi de a de solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate.

Orice eventual litigiu în legătura cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din Romania.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site, asupra cărora DARK ANGEL STUDIO deţine în exclusivitate toate drepturile de autor;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în continutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua DARK ANGEL STUDIO sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua DARK ANGEL STUDIO care nu sunt publice, fără autorizaţie;
 • încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua DARK ANGEL STUDIO prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”.
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală.
DARK ANGEL STUDIO va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI:

DARK ANGEL STUDIO îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

DARK ANGEL STUDIO nu este răspunzător faţă de utilizator, de orice terţă persoana fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

DARK ANGEL STUDIO poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului.
Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RASPUNDERE:

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. DARK ANGEL STUDIO se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop. DARK ANGEL STUDIO nu oferă nici o garanţie ca:
 • informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,
 • rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
 • calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele
 • orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului.

Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site-ul DARK ANGEL STUDIO sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în Termenii şi condiţiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

 1. DARK ANGEL STUDIO nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă DARK ANGEL STUDIO a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/de pe site-ul DARK ANGEL STUDIO;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat de DARK ANGEL STUDIO, de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de autor sau orice alte legi în vigoare, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa office@darkangelstudio.ro

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora.
DARK ANGEL STUDIO îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Acest site este oferit în aceasta formă fără alte garanţii.
DARK ANGEL STUDIO nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului sau.

7. CONFIDENŢIALITATE SI INFORMASII PERSONALE:

Informaţiile personale puse la dispoziţia site-ului DARK ANGEL STUDIO pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile legii Legea 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date DARK ANGEL STUDIO şi să primească mesaje cu privire la produse şi servicii, promoţii, concursuri sau orice alte acţiuni editoriale şi de marketing desfăşurate în viitor de către DARK ANGEL STUDIO şi de partenerii săi agreaţi.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor.
Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile www.darkangelstudio.ro, condiţionate de logare.

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, DARK ANGEL STUDIO nu îşi asumă nici o responsabilitate fată de consecinţele care pot apărea.

La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la office@darkangelstudio.ro, DARK ANGEL STUDIO  se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

DARK ANGEL STUDIO se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

DARK ANGEL STUDIO nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

DARK ANGEL STUDIO nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile DARK ANGEL STUDIO.

Politica site-ului www.darkangelstudio.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în considerație materialele nesolicitate.
Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, DARK ANGEL STUDIO îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate.
Astfel de materiale şi drepturi devin proprietatea DARK ANGEL STUDIO, liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către DARK ANGEL STUDIO, fără obligația de a acorda compensații pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informațiile postate, aceștia ar putea fi puşi pericol.
La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea să aleagă numele de utilizator (username) și parola (password). Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecție și pentru validitatea informațiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje.

www.darkangelstudio.ro foloseste „cookies” pentru a identifica utilizatorii.
Acestea nu conţin nici un fel de date personale ale utilizatorului şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.

Pe site-ul www.darkangelstudio.ro pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul DARK ANGEL STUDIO şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

DARK ANGEL STUDIO îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment.
Orice modificare va fi făcuta publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

REGULI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE la forum pe site-ul www.darkangelstudio.ro
în general şi specific la secţiunea de comentarii:

Utilizarea site-ului www.darkangelstudio.ro, accesul şi logarea la forumul site-ului sau postarea de comentarii presupun implicit acceptarea de către utilizatori a următorilor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora:

 1. Este interzisă postarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ură sau cu resentimente faţă de un alt membru al site-ului, care să conţină ameninţări sau să violeze intimitatea, viaţa privată a cuiva sau care încalcă legea.
 2. Este interzisă postarea materialelor pentru care utilizatorii nu deţin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au încuviințarea proprietarului pentru a utiliza materialul.
 3. Sunt interzise spam-ul, invazia de mesaje, reclama, scrisorile în lanț, schemele piramidale şi orice alte solicitări de acest tip.
 4. Sunt interzise mesajele cu caracter xenofob sau rasist, mesajele obscene şi orice linkuri către site-uri cu caracter pornografic.
 5. Mesajele postate nu sunt monitorizate în fiecare secundă și, în consecință, DARK ANGEL STUDIO nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul lor.
 6. DARK ANGEL STUDIO nu oferă garanţii pentru lipsa de acurateţe, pentru mesajele incomplete, nefolositoare sau pentru orice informaţii prezentate.
  Mesajele exprimă punctele de vedere ale autorului, nu punctele de vedere ale redacţiei DARK ANGEL STUDIO.
 7. DARK ANGEL STUDIO îşi rezervă dreptul de a şterge conţinutul discutabil, într-un timp rezonabil, iar dacă se consideră necesar va fi interzis accesul utilizatorului respectiv.
  Acesta va fi un proces manual, astfel încât nu va fi posibilă ștergerea sau modificarea mesajelor instantaneu.

Avertisment: utilizatorul este singurul responsabil de conținutul mesajelor şi îşi asumă eventualele daune, în cazul unor acţiuni legale împotriva celor publicate, cu excepţia mesajelor trimise direct moderatorului sau administratorului.

Nu va fi implicată în nici un fel răspunderea acestui forum sau a oricărui site web cu legătură la prezentul forum.

 1. Identitatea utilizatorului, în cazul în care acesta aduce informaţii care l-ar putea pune cumva în pericol, va fi protejată.
  La înregistrare, utilizatorul are posibilitatea să îşi aleagă numele de utilizator (username).
  Utilizatorul acceptă la crearea contului să furnizeze date personale reale, corespondente cu identitatea sa din viaţa de zi cu zi.
  În cazul suspiciunii asupra acurateţii acestor date, DARK ANGEL STUDIO îşi rezervă dreptul de a şterge numele de utilizator şi de a suspenda serviciile aferente, cu sau fără notificare prealabilă.
  Cu acest cont de utilizare, participantul la forum acceptă să nu împrumute niciodata parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor transmise.
  De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje sau pentru a naviga în acest forum.
 2. Utilizatorul trebuie să ia în considerare ca, ori de cate ori postează un mesaj, adresa sa de IP este înregistrată pentru cazul în care se va interzice accesul la forumul DARK ANGEL STUDIO (sau va fi contactat providerul de servicii Internet).
  Acestă masură va fi luată numai în cazul constatării unei violări grave a acestei înţelegeri.
 3. Administratorii site-ului îşi rezervă dreptul de a şterge orice mesaj şi de a interzice accesul la forumul DARK ANGEL STUDIO oricărui utilizator care nu se supune acestor condiţii.
 • ACEST WEBSITE FOLOSEŞTE ANTIVURS DE SCANARE FIREWALL